Prowadzimy nabór do zerówki, klasy pierwszej i siódmej. Informacje na naszych stronach internetowych. Infolinia pod numerem 698 852 692.  
[FB]

Rekrutacja

Nabór do przedszkola odbywa się poprzez przesłanie przez rodziców lub opiekunów prawnych wypełnionego kwestionariusza, który można dzięki poniższemu formularzowi przesłać drogą elektroniczną:

Po przesłaniu zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie i podpisania umowy o naukę/opiekę wychowawczo-dydaktyczną.

Zgłoszenia do przedszkola przyjmujemy przez cały rok szkolny.